top of page

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Allmän information

Denna personuppgiftspolicy (”Policy”) innehåller information om hur Fahléns Bygg o Grund AB (”Fahléns”, ”vi”, ”oss”) organisationsnummer 556412-2504, med registrerad adress Svarvarvägen 20, 142 50 Skogås, som är personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter om dig när du fyller i uppgifter på vår hemsida.

Fahléns värnar om våra användares personliga integritet och vi är måna om att ge dig tydlig och korrekt information. Därför ber vi dig att läsa denna Policy noggrant. 

Personuppgifter vi behandlar

Fahléns behandlar följande personuppgifter om dig i samband med Tjänsten. Vi inhämtar uppgifterna från dig genom att du fyller i dem i vårt webbformulär på Fahlensbygg.se.

  • E-postadress 

  • Företag

  • Eventuell annan information du frivilligt fyller i.

Om du inte tillhandahåller Fahléns din e-postadress och företagsnamn kommer Fahléns inte att kunna kontakta dig. Lämna inte några personuppgifter i fritextfältet som du inte vill att vi ska behandla.

Legal grund och ändamål med behandlingen

Fahléns kommer att behandla dina personuppgifter med stöd av följande legala grunder:

 

  • Samtycke: När du kontaktar oss genom att lämna din information i vårt webbformulär ber vi dig att samtycka till behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna Policy.

  • Berättigade intressen: Vår behandling grundar sig även på vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig i samband med förfrågan.

Dina personuppgifter behandlas av Fahléns för att uppnå följande ändamål:

  • Möjliggöra kommunikation mellan Fahléns och dig för att leverera information och marknadsföra Fahléns och våra tjänster.

HUR FAHLÉNS delar DINA PERSONUPPGIFTER med andra

För att uppnå ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter kommer Fahléns att behöva dela dina personuppgifter med andra. I de fall dina personuppgifter är föremål för överföring utanför EU/EAA garanterar Fahléns att adekvata säkerhetsåtgärder är vidtagna för en sådan överföring. Exempel på adekvata säkerhetsåtgärder enligt gällande dataskyddslagstiftning är upprättande/ingående av personuppgiftsbiträdesavtal och certifieringar (exempelvis E.U.-US Privacy Shield vid överföringar till USA). Vänligen se listan nedan för närmare information:

Mottagare:

Wix.com Inc.

Land:

USA

Ändamål med överföring:

Tillhandahåller plattform för Tjänsten samt kundhanteringssystem

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information från Fahléns om de personuppgifter som Vi behandlar om dig, samt tillgång till dessa. Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är felaktiga samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att begära att Fahléns begränsar vår behandling av dina personuppgifter vilket innebär att Fahléns på din förfrågan inskränker vår behandling under vissa förhållanden. Det finns också en rätt att invända mot att Fahléns behandlar personuppgifter om dig baserat på ett berättigat intresse eller med direkt marknadsföring som syfte. Du har rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter från Fahléns till en annan personuppgiftsansvarig) under förutsättning att Fahléns behandling av dina personuppgifter är baserat på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Fahléns är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagar och förordningar. Om du har frågar om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:  info@fahlensbygg.se.

 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagar och förordningar kan du lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen och deras webbplats är: www.datainspektionen.se

bottom of page